logo-Stan-Projecten
logo-Stan-Projecten-mobile
STAN projecten - kennisontwikkeling m.b.t. de arbeidsmarkt

header STAN mobile

De arbeidsmarkt is volop in beweging. De matige economische groei en de hoge werkeloosheid drukken een stempel op de arbeidsmarkt. Krimp en groei bestaan echter naast elkaar. Naast de conjunctuur zijn er thema’s van meer structurelere aard als arbeidsmobiliteit, flexibiliteit en vergrijzing.

De Stichting STAN projecten (opgericht in 2009) heeft als doel om kennis te ontwikkelen met betrekking tot de arbeidsmarkt in Noord-Holland. Daarnaast wil STAN projecten ook actief meedenken en participeren in oplossingen ter verbetering van het functioneren van deze arbeidsmarkt. Hiervoor kan het nodig zijn dat STAN projecten deelneemt in een organisatie die bedrijven voorzien van goed opgeleid personeel.

School de boer op

Jongeren interesseren voor de kansen in de regio vormt de basis van het project School de Boer op! Inspireren begint op de basisschool en gezonde voeding past perfect in het huidige tijdsbeeld en de regio Noord-Holland. In dit project werken studenten Pedagogiek, Health & Society, Food Commerce & Technology en de PABO van Hogeschool Inholland, Wageningen University en de Food Academy samen aan het promoten van streekproducten, door een basisschool programma te ontwikkelen waarbij kinderen aan de hand van smaaklessen en excursies dichter bij de bedrijven uit de regio komen.

Slow learning / Greenport werkt!

GreenPort Werkt! start met hulp van STAN Projecten een Slow Learning leerwerktraject voor een doelgroep die slechts met hulp en ondersteuning op de arbeidsmarkt kan komen. Doel is om jaarlijks 25 deelnemers aan een vaste baan in de agrarische en groensector van NHN te helpen door middel van een beschutte aanloop.

STAN projecten
Vincent van Goghweg 81
1506 JB Zaandam
0644808394